1/1/0001

Thông tin đất đai

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành 51100127, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 503/2002

30/01/2019

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  số phát hành 51100127, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 503/2002

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS-00214 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 10/07/2017 cho Ông Tống Hoàng Phúc và bà Phan Lý Hồng Yến

30/01/2019

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS-00214 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 10/07/2017 cho Ông Tống Hoàng Phúc và bà Phan Lý Hồng Yến

Kết quả kiểm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở trong Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, tại phường Phước Hải, và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

28/08/2018

Kết quả kiểm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở trong Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, tại phường Phước Hải, và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

Danh sách các lô đất và căn hộ thuộc các Dự án Bất động sản đủ điều kiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ cho người nhận chuyển nhượng, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (tính đến ngày 14/6/2018)

24/04/2018

Danh sách các lô đất và căn hộ thuộc các Dự án Bất động sản đủ điều kiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (tính đến ngày 14/6/2018)

Thông tin dự án đầu tư về nhà ở năm 2017.

02/01/2018

Thực hiện Thông báo số 424/STNMT-VP ngày 28/11/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả của Hội nghị tập huấn thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp Chỉ số Tiếp cận đất đai, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI).

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Phụ trách Sở TN&MT

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733