1/1/0001

Thông tin dự án

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Kè, đường từ Đường Sắt đến Cầu Huyện.

28/09/2020

Quyết định số 748/QĐ-STNMT ngày 25/9/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Kè, đường từ Đường Sắt đến Cầu Huyện.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường dự án Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 3, địa điểm xã Suối Tân, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

22/09/2020

Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 21/9/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường dự án Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 3, địa điểm xã Suối Tân, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện xây dựng hệ thống nước sinh hoạt các xã Ninh Trung, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Thân, Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa.

22/09/2020

Quyết định số 724/QĐ-STNMT ngày 21/9/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện xây dựng hệ thống nước sinh hoạt các xã Ninh Trung, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Thân, Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Diên Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.

22/09/2020

Quyết định số 723/QĐ-STNMT ngày 21/9/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Diên Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và đường dây 220kV đấu nối vào trạm.

09/09/2020

Quyết định số 672/QĐ-STNMT ngày 07/9/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và đường dây 220kV đấu nối vào trạm

Đăng ký tham gia thẩm định giá

03/09/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3594/STNMT-CCQLĐĐ-GĐBTTĐC ngày 31/8/2020 v/v đề nghị đăng ký tham gia thẩm định giá.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Phụ trách Sở TN&MT

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733