1/1/0001

Thông tin dự án

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị Mipeco Nha Trang phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

06/07/2020

Quyết định số 469/QĐ-STNMT ngày 02/7/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị Mipeco Nha Trang (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, điều chỉnh Quyết định giao, cho thuê đất) phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ "Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025"

31/03/2020

Quyết định số 170/QĐ-CCBVMT ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ "Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025"

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020"

04/12/2019

Quyết định số 851/QĐ-STNMT ngày 26/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020"

Quyết định số 513/QĐ-STNMT ngày 7/8/2019 về việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất khu đô thị VCN - Phước Long tại phường Phước Long, Phước Hải và xã Vĩnh Thái, Nha Trang.

14/08/2019

Quyết định số 513/QĐ-STNMT ngày 7/8/2019 về việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất khu đô thị VCN - Phước Long tại phường Phước Long, Phước Hải và xã Vĩnh Thái, Nha Trang.

« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733