1/1/0001

Thông tin dự án

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Dự án Nhà máy điện mặt trời điện lực miền Trung , huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

09/01/2020 07:58 AM | Lượt xem: 195
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Kè, đường từ Đường Sắt đến Cầu Huyện.- 28/09/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Dự án The Arena phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh.- 28/09/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để trả tiền thuê đất hàng năm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.- 28/09/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất tại khu đất thực hiện dự án Đường Nghĩa Phú, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh.- 25/09/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường dự án Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 3, địa điểm xã Suối Tân, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.- 22/09/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện xây dựng hệ thống nước sinh hoạt các xã Ninh Trung, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Thân, Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa.- 22/09/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Diên Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.- 22/09/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất tại khu đất thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và đường dây 220kV đấu nối vào trạm.- 16/09/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và đường dây 220kV đấu nối vào trạm.- 09/09/2020

Đăng ký tham gia thẩm định giá- 03/09/2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Tỉnh Lộ 3, địa bàn xã Phước Đồng, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.- 27/08/2020