1/1/0001

Thông tin dự án

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị Phúc Khánh 2 tại xã Diên An huyện Diên Khánh và xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.

23/03/2020 07:36 AM | Lượt xem: 270
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất khu đô thị Mipeco Nha Trang (do điều chỉnh quy hoạch 1/500, điều chỉnh Quyết định giao, cho thuê đất) tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.- 03/08/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise.- 10/07/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Trảng É 1 và Trảng É 2.- 10/07/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị Mipeco Nha Trang phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.- 06/07/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất dự án Khu phức hợp Ana Mandara tại lô D6A thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.- 13/04/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ "Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025"- 31/03/2020

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Dự án Nhà máy điện mặt trời điện lực miền Trung , huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.- 09/01/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020"- 04/12/2019

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất khu đô thị VCN - Phước Long tại phường Phước Long, Phước Hải và xã Vĩnh Thái, Nha Trang.- 13/09/2019

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất khu đất số 04 đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang.- 13/09/2019

Quyết định số 513/QĐ-STNMT ngày 7/8/2019 về việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất khu đô thị VCN - Phước Long tại phường Phước Long, Phước Hải và xã Vĩnh Thái, Nha Trang.- 14/08/2019