1/1/0001

Môi trường

Tham gia lập đề cương và dự toán nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020.

25/08/2020 09:29 AM | Lượt xem: 1794
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong mùa mưa bão.- 30/10/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông báo gia hạn thời hạn hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và giấy phép xử lý chất thải nguy hại- 30/10/2020

Hội nghị Góp ý Dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng Kế hoạch Bảo vệ môi trường giai đoạn 2021- 2025.- 19/10/2020

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 15/10/2020

Báo cáo về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.- 12/10/2020

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.- 30/09/2020

Xây dựng nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2021- 25/09/2020

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020- 23/09/2020

Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng" tại thị trấn Diên Khánh, xã Diên Phú và xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.- 17/09/2020

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường- 02/09/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang"- 27/08/2020