1/1/0001

Thông tin dự án

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Tỉnh Lộ 3, địa bàn xã Phước Đồng, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

27/08/2020 10:14 AM | Lượt xem: 223
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV Suối Dầu - Cam Ranh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.- 22/10/2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất khu đất thực hiện dự án Trường THPT Nam Cam Ranh, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh.- 21/10/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Trạm biến áp 110kv Sân bay Cam Ranh và hướng tuyến đường dây 110kv đấu nối, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh.- 21/10/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.- 21/10/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị mới Phước Long (bổ sung đợt 3) tại phường Phước Long, Nha Trang.- 21/10/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Trường THPT Bắc Vạn Ninh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh.- 20/10/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất dự án Khu căn hộ và dịch vụ Phước Long do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 thành phố Nha Trang.- 16/10/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã của lực lượng vũ trang thành - 16/10/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Mở rộng đường Phú Đức, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.- 16/10/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Trường tiểu học Khánh Bình 2, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh.- 16/10/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đường từ QL1A đến Cầu Hội Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh.- 16/10/2020