1/1/0001

Môi trường

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang"

27/08/2020 10:20 AM | Lượt xem: 304
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020- 09/02/2021

Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021: Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống- 01/02/2021

Giải quyết kiến nghị của người dân về việc Công ty TNHH MTV Thanh Khuê gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân.- 01/02/2021

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 24/12/2020 Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.- 01/02/2021

Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.- 01/02/2021

Hướng dẫn kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2021- 01/02/2021

Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực TNMT giai đoạn 2016-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ TNMT.- 19/01/2021

Giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong giai đoạn thi công xây dựng (Tháng 11 năm 2020).- 25/12/2020

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 - 25/12/2020

Điều chỉnh, bổ sung chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025” (Điều chỉnh bổ sung Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa)- 25/12/2020

Ngày 08/12/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg (Chỉ thị 42) về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại- 22/12/2020