1/1/0001

Môi trường

Các giá trị địa chất, cảnh quan khu vực Mũi Dù cần được nghiên cứu sử dụng.

16/07/2020 08:35 AM | Lượt xem: 142
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Xây dựng nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2021- 25/09/2020

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020- 23/09/2020

Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng" tại thị trấn Diên Khánh, xã Diên Phú và xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.- 17/09/2020

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường- 02/09/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang"- 27/08/2020

Tham gia lập đề cương và dự toán nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020.- 25/08/2020

Thực hiện Quyết định số 1756 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên- 21/08/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy chế biến thủy sản T&H" tại lô I8-I9, khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.- 07/08/2020

Kết quả quan trắc môi trường, vùng quan trắc tỉnh Khánh Hòa – 6 tháng đầu năm 2020- 27/07/2020

Kết quả giám sát môi trường đối với Bãi rác Hòn Rọ và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.- 16/07/2020

Hướng dẫn thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 53/2020/BĐ-CP ngày 05/5/2020.- 10/07/2020