1/1/0001

Tài nguyên đất

Đề nghị phối hợp kiểm tra, rà soát lại các phụ lục Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

24/04/2020 01:56 AM | Lượt xem: 414
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở TN&MT đã có Văn bản v/v đề nghị tham gia ý kiến góp ý về việc xác định giá đất và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính dự án Khu đô thị Mipeco thành phố Nha Trang để báo cáo UBND tỉnh- 12/01/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Kè chống sạt lở khu vực chân núi Chùa Kỳ Viên- 29/12/2020

Thông báo của Sở tài nguyên và Môi Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Công trình đường dây 220kv Nha TRang - Tháp Chàm- 29/12/2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án Tái hiện căn cứ Đồng Bò- 28/12/2020

Thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai- 25/12/2020

Báo cáo 03 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ- 12/11/2020

Danh sách các khu đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa đang quản lý- 20/10/2020

Về việc Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 theo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường - 18/09/2020

Thực hiện Quyết định của về giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất của Nhà nước phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19- 15/09/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019- 10/09/2020

Đăng ký tham gia thẩm định giá- 03/09/2020