1/1/0001

Tin nổi bật

Nghị quyết phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

18/05/2020 12:53 AM | Lượt xem: 137
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.- 25/05/2020

Nghị quyết phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.- 18/05/2020

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026.- 06/05/2020

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V năm 2020.- 04/05/2020

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 27/04/2020

Đề nghị phối hợp kiểm tra, rà soát lại các phụ lục Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.- 24/04/2020

Tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.- 23/04/2020

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình việc triển khai các công tác phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 23/04/2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất dự án Khu phức hợp Ana Mandara tại lô D6A thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.- 11/04/2020

Triển khai thi hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.- 03/04/2020

Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020.- 01/04/2020