1/1/0001

Công khai ngân sách

Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên - Môi trường.

09/06/2020 09:11 AM | Lượt xem: 73
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)