1/1/0001

Tài nguyên đất

Quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

02/07/2020 03:41 AM | Lượt xem: 734
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Báo cáo 03 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ- 12/11/2020

Danh sách các khu đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa đang quản lý- 20/10/2020

Về việc Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 theo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường - 18/09/2020

Thực hiện Quyết định của về giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất của Nhà nước phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19- 15/09/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019- 10/09/2020

Đăng ký tham gia thẩm định giá- 03/09/2020

Tham gia xác định giá đất khu đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Trảng É 2.- 16/07/2020

Tham gia xác định giá đất khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.- 13/07/2020

Tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 03/07/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị Mipeco Nha Trang do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.- 03/07/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị Hoàng Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500).- 11/06/2020