1/1/0001

Tin nổi bật

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

24/06/2020 02:31 AM | Lượt xem: 2063
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)