1/1/0001

Tin nổi bật

Thông báo tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

04/06/2020 03:46 AM | Lượt xem: 925
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thông báo hủy kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kv Suối Dầu- Cam Ranh qua địa bàn huyện Cam Lâm.- 25/01/2021

Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực TNMT giai đoạn 2016-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ TNMT.- 19/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp năm 2021.- 12/01/2021

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường.- 12/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân năm 2021.- 11/01/2021

Tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 - 2025”.- 09/01/2021

Báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2020.- 05/01/2021

Giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong giai đoạn thi công xây dựng (Tháng 11 năm 2020).- 25/12/2020

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 - 25/12/2020

Điều chỉnh, bổ sung chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025” (Điều chỉnh bổ sung Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa)- 25/12/2020

Ngày 08/12/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg (Chỉ thị 42) về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại- 22/12/2020