1/1/0001

Tin SliderList

Kết quả kiểm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở trong Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, tại phường Phước Hải, và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

28/08/2018 10:11 AM | Lượt xem: 404
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)