1/1/0001

Thông báo mới nhất

Tham gia thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

10/01/2020 09:37 AM | Lượt xem: 231
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)