1/1/0001

Thông báo mới nhất

Thông báo, hướng dẫn chủ trương giải quyết đối với các trường hợp cần xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thời gian chưa có bảng giá đất định kỳ 5 năm giai đoạn 2020-2024.

13/04/2020 01:58 AM | Lượt xem: 525
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thông báo hủy kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kv Suối Dầu- Cam Ranh qua địa bàn huyện Cam Lâm.- 25/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp năm 2021.- 12/01/2021

Tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 - 2025”.- 09/01/2021

Báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2020.- 05/01/2021

Điều chỉnh Kết luận số 4542/KL-STNMT ngày 28/10/2020.- 07/12/2020

Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh.- 07/12/2020

Nhiệm vụ “Khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.- 25/11/2020

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”- 11/11/2020

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa”- 05/11/2020

Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2020.- 03/11/2020

Danh sách các khu đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa đang quản lý- 20/10/2020