1/1/0001

Biển và Hải đảo

Thông báo tham gia chào giá cạnh tranh Máy vi tính thực địa phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

11/10/2019 02:45 AM | Lượt xem: 338
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Khánh Hòa hưởng ứng Tuần Lễ Biển và hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020- 27/07/2020

Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030- 08/07/2020

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 năm 2020- 28/05/2020

Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030- 28/05/2020

Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển- 28/05/2020

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước- 20/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020- 20/05/2020

Thông báo V/v tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa” - 14/04/2020

Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2019- 08/04/2020

Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển- 16/03/2020

Tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2019- 12/03/2020