1/1/0001

Môi trường

Triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường

14/11/2019 02:46 AM | Lượt xem: 368
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Kết quả quan trắc môi trường, vùng quan trắc tỉnh Khánh Hòa – 6 tháng đầu năm 2020- 27/07/2020

Các giá trị địa chất, cảnh quan khu vực Mũi Dù cần được nghiên cứu sử dụng.- 16/07/2020

Kết quả giám sát môi trường đối với Bãi rác Hòn Rọ và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.- 16/07/2020

Hướng dẫn thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 53/2020/BĐ-CP ngày 05/5/2020.- 10/07/2020

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường.- 19/06/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hòa và khu tưới huyện Khánh Vĩnh".- 11/06/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nạo vét bãi bồi lòng suối đầu nguồn, khơi thông dòng chảy và vật liệu bồi lắp lòng hồ chứa nước Cam Ranh, huyện Cam Lâm".- 11/06/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nạo vét bãi bồi lòng suối đầu nguồn, khơi thông dòng chảy và vật liệu bồi lắp lòng hồ chứa nước Tà Rục, huyện Cam Lâm".- 11/06/2020

Tổ chức các hoạt động thực hiện “tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới năm 2020”- 05/06/2020

Thông báo tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020- 04/06/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện quy định Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020.- 28/04/2020