1/1/0001

Tin tức chung

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018

20/12/2017 04:37 PM | Lượt xem: 1241
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thông tin danh sách các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.- 21/07/2020

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa- 14/05/2019

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo- 07/05/2018

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa- 12/01/2018

Thông báo chuyên mục “Hỏi và đáp Luật NSNN năm 2015” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.- 05/09/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 về lĩnh vực môi trường.- 05/09/2017

Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Khánh Hòa năm 2015- 05/09/2017

Hướng dẫn sử dụng Thư điện tử công vụ tỉnh trên các trình duyệt web thông dụng- 05/09/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính- 05/09/2017

Thông tin danh sách các Đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại Khánh Hòa- 31/08/2017

Báo cáo bổ sung về giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VI- 31/08/2017